K Lutkam 4-2021 smy nowu kolenkowu knižku wudali, kotraž słuži kubłarkam a kubłarjam k spěchowanju serbskeje rěče. Nowa stawizna rěka „Kak je Krabat zmužitemu Jankej pomhał“ a  je z pjera znateje serbskeje awtorki Jěwy-Marje Čornakec: Jako so Krabat, kotryž je Čorny młyn wopušćił a nětko zaso w Jitku bydli, ze swojim psom Awgustom wuchodźuje, słyši hižo z daloka małeho Janka žałosćić. Što bě so stało? Jank měješe nadawk, husy pasć. Dokelž pak skerje wostudu paseše, so radšo hrajka a scyła njepytny, zo přińdźe zachribjetna liška po najrjeńšu husycu. Hač so husyca zaso nawróći a kak Krabat Jankej při tym pomha, zhoniće, hdyž čitaće stawiznu z Wašej skupinu!