Dypkownje k spočatkej Lěta Zejlerja, składnostnje jeho 150tych posmjertninow, smy w rjedźe temowych zešiwkow za serbskich a serbsce wuknjacych šulerjow wušoł nowy wuknjenski material w formje dźěłowych łopjenow, wopřijacy 72 stronow. Šulerki a šulerjo maja składnosć, so na najwšelakoriše wašnje ze žiwjenjom a skutkowanjom basnika 19. lětstotka rozestajeć. Wobsah wobjednawa biografiju Handrija Zejlerja, dobu narodneho wozrodźenja a jeje zastupjerjow, fabule a balady basnika, wězo tež jeho lyriku – basnje a spěwy z oratorijoweho cyklusa “Počasy” kaž tež přećelstwo a zhromadne skutkowanje z Korlu Awgustom Kocorom. Nadal so Zejler jako redaktor Tydźenskeje nowiny, jako Maćicar a cyle priwatnje, jako lubowacy nan a mandźelski předstaja. W kapitlu “Zejler a My” zaběraja so wuknjacy z dwěmaj tekstomaj načasneje młodźinskeje hudźby, kotrejž so jasnje na Zejlerja poćahujetej. Z QR-codom je móžno, sej štyri spěwy tež naposkać. We wšěch dźělach dźěłoweho materiala spyta so stajnje zaso poćah k dźensnišemu žiwjenskemu wobswětej wuknjacych stworić. Někotre wułušćenja za jednotliwe dźěłowe łopjena namaka wučer/ka bórze na nowej internetowej stronje www.sorbischlernen.de .

Temowy zešiwk je za 8,90 € w Smolerjec kniharni abo w online-wobchodźe Ludoweho nakładnistwa Domowina na předań.

Za tute běžne šulske lěto njech skazaja šule trěbne mnóstwa zešiwkow direktnje pisomnje hač do 10. februara 2022 w RCW. Postaramy so zhromadnje ze Załožbu za serbski lud a LND, zo dóńdu dźěłowe zešiwki na spěšnym puću do šulow.