Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • zajimawostki kołowokoło katedralow, wulkich cyrkwjow, kiž počachu ludźo w křesćanskej Europje wokoło 11. lětstotka twarić,
  • wo dypornaku, kotrehož nam Marko Grojlich w rjedźe „Ptače stawiznički“ bliže předstaji,
  • w interviewje z jednaćelom Symanom Pětrom Cyžom, zo pytaja w Ludowym nakładnistwje Domowina stajnje za nowymi idejemi a
  • w rjedźe „Wuznamne žony“ wo žiwjenju Marje Grólmusec, kotraž je so před 125 lětami narodźiła.