Za předmjet biologija předleži nowa wučbnica za šulerjow  5. lětnika na wyšich šulach. Je to prěnja wučbnica noweho rjadu nakładnistwa Cornelsen. Po njej slěduje klětu dalše serbske wudaće za wyše šule. Biologija 5 je fachowosystematisce natwarjena, ma jasnu strukturu a wopřija temy ze šulerskeho wobswěta. Koncepcija je wobsaham a didaktiskim narokam wučbneho plana přiměrjena a wobsahuje funděrowanu zakładnu wědu. We wučbnicy so slědowace pjeć kapitlow wobjednawa: Biologija – wědomosć wo žiwochach, Mnohotnosć rjapnikow, Rjapniki w přirunowanju, Wólbnowinowatostna tema: Domjace a wužitne zwěrjata a Rozpłodźowanje pola čłowjeka.

196 stron wopřijaca kniha je bohaće barbnje ilustrowana a wabi do wuknjenja. Naročny přełožk do serbšćiny zhotowiłoj staj Rejza Šěnowa a Konrad Lipič. Wučbnicu dóstanjeće za 19,90 € w Smolerjec kniharni abo přez online-shop Ludoweho nakładnistwa Domowina.