Wulkeho zajima dla přewjedźe so tež lětsa pod wuměłskim nawodom znateho ilustratora Stefana Hanuša comicowa dźěłarnička. 22 šulerjow wot 3. do 7. lětnika zetkachu so pjatk, 24.09. a sobotu, 25.09.2021 w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Tam zawjedźechu so do potajnstwa rysowanja comicow a wuspytachu so sami při rysowanju mjezwočow, figurow a jednorych scenow. Wosebita atmosfera w dźěłarni Jurja Brězana skići rjany ramik při tworićelskim dźěle. W přirodźe zwonka domu so šulerjo wšelakich kubłanišćow mjezsobu zabawjachu a zeznachu.