Wotpowědnje nowemu nakładej Našeje maćeršćiny 5 (skaz. čisło 5/116/20-1A) předleži nětko tež sylnje předźěłany nowy dźěłowy zešiwk Zwučujemy a pisamy 5 (skaz. čisło 5/119/21-1A).

Awtorojo předchadźaceho dźěłoweho zešiwka su wobsahowe dźěle wuměnili, aktualizowali abo nowe dodali. Tak su nětko tež poslednje změny wučbneho plana wobkedźbowane a dźěłowy zešiwk je maćeršćinje za 5. lětnik přiměrjeny. Tež gramatiski wobłuk je so dokładnje předźěłał a so nowej šulskej gramatice “Gramatika – Tabulki a přehlady za wučbu serbšćiny” (LND 2019) přiměrił. Z tym su tež na tutym polu najnowše wědomostne dopóznaća za wučenje a wuknjenje přesadźene.

Ze stajerskeje strony je so napohlad a přehladnosć w nutřkownym zešiwka přez dwubarbne wuhotowanje zwyšiła. Njech tež tutón mały detail wjeselo šulerjow při wuknjenju přisporja.

Nimo dźěłoweho zešiwka wobsteji za šulerki a šulerjow dalša móžnosć za zwučowanje nadal w digitalnym poskitku na wuknjenskim portalu Krok po kroku. Tutón digitalny wučbny srědk poskićuje šulerkam a šulerjam 5. a 6. lětnikow přidatne prawopisne a gramatiske nadawki a zwučowanja na hrajne wašnje a w lóštnej formje.

Zešiwk hodźi so w LND za 8,90 € skazać a kupić.