Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • hač běchu Wikingojo woprawdźe dźiwje ludy, kiž njemějachu ničo druhe před wočomaj, hač rubić a poł Europy zatrašić,
  • kak hodźa so z hablow palčiki paslić,
  • recept kucharja Tomaša za słódnu jabłukowu babu,
  • kak wupada naslědny adwentny a hodowny čas a
  • zajimawostki wo Cieszynje a Čěskim Těšínje, jednym měsće w dwěmaj krajomaj.