Znajeće čitanske šćežki? A wěsće hižo, kak lóštne su krótke zwučowanske nadawki w samozhotowjenej klěšćowce? Wo tym a tójšto wjace čitaće w 2.čisle Serbskeje šule.

Dalše temy su,

  • kak hodźi so w bilingualnej wučbje systematisce fachowa literalita wuwiwać a kotru rólu hraje při tym „Model didaktiskeho žra diskursy pozbudźowaceje wěcnofachoweje wučby“,
  • što samospisana rólowa biografija na temu „Mam (jedyn) són“ wo předstajenej wosobje wšitko přeradźa a
  • wo čim so w nowym serbskim hračku za zakładnu šulu „Chlěb powěda“ dokładnje jedna.