W najnowšim čisle Serbskeje šule čitaće wo

  • certifikowanju hornjo- a delnjoserbskich rěčnych znajomosćow powšitkownje, wo niwowowych schodźenkach rěčneju certifikatow a wo mustrach pruwowanskich nadawkow,
  • wuknjenskim programje SOL- Online serbsce wuknyć z konkretnymi přikładami za wužiwanje w šulskej wučbje,
  • wobsahach noweho temoweho zešiwka k wosobinje Jakuba Barta-Ćišinskeho a na to nawjazujo wo projektowych dnjach k Ćišinskemu w Pančicach-Kukowje a we Wotrowje kaž tež
  • wo nowym wobrazowym słowniku Swět wokoło nas z BOOKiijom.

Nimo toho rozprawjamy wo dalekubłanjomaj za kubłarki a předstajimy mału hodownu hru za šulerjow zakładnych šulow.