Dypkownje k nowemu šulskemu lětu předleža rjadowaki za WUSWĚDČENJA. Rjadowak dawa w dwěmaj barbomaj a wobsahuje 10 folijow za wuswědčenja.

Mapa płaći 12,50 € a móže so w Ludowym nakładnistwje Domowina skazać resp. w Smolerjec kniharni kupić.