KRABATOWY młyn w Čornym Chołmcu pyta motiwowaneho kulturneho pedagogu – rady ze serbskorěčnymi znajomosćemi – za dźěło z dźěćimi a młodostnymi. Ćežišća dźěławosće su temy Krabat, Serbja, nałožki, tradicionalne rjemjesło.