Wot 23. do 24. meje wotměchu so w Budyšinje k 23. razej serbske dźiwadłowe dny, na kotrychž wobdźělichu so šulerjo z Ralbic, Radworja, Žylowa a Janšojc.

W jednotliwych dźěłarničkach zwučowachu pod nawodom nazhonitych dźiwadźelnikow a dźiwadłowych pedagogow, kaž Měrka Brankačka, Petry-Marije Wencloweje, Terezy Stübnerec a Katarzyny Kudzewicz. Štwórtk wječor wopytachu zhromadnje inscenaciju dźěćaceho dźiwadła „Mały Muk“. Jako wjeršk pokazachu na kóncu zhromadnych dnjow wurězki z nazwučowanych scenow . Za někotrehožkuli běchu to prěnje kročele na wulkim jewišću, kotrež mytowachu so ze sylnym aplawsom.