Naša Swójbna schadźowanka je so k woblubowanemu zetkanju młodych swójbow w zymje wuwiła. Něhdźe 400 ludźi přichwata njedźelu, 10. měrca 2019, do Chróšćanskeje „Jednoty“. Z tym je 9. swójbna schadźowanka z dotal so wotměwacych najbóle wopytana. Zahajenski program wuhotowa Łužičanka pod nawodom Alexandry Wagner a Jana Kozelnickeho.