Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo

  • alergiji Bosćija Kulki a što jemu přećelka Franci radźi,
  • antisemitizmje něhdy a dźensa,
  • nowej seriji w Płomjenju: Wobrazy našich stawiznow,
  • pčołce Pawlinje a kak mlóče z wołmy pasli,
  • kucharju Tomašu a kak twarožkowe gnocchije w makowej butře zhotowi,
  • pukacych so kamorach a kak móžemy je rumować,
  • móžnosćach šulerjow, prawe powołanje za sebje namakać,
  • trejbušach na łuce Prědwakec dźěda,
  • zamołwjenjach w šuli a doma přez Whatsapp a
  • wo kisałcu, zelu měsaca, a kak móžemy jón w kuchni wužiwać.