W najnowšim čisle Serbskeje šule čitaće mjez druhim wo

  • inkluziji a hač je zhromadne wuknjenje při tuchwilnych wučbnych wuměnjenjach na šulach scyła móžne,
  • widejach, kiž šulerjo Worklečanskeje wyšeje šule samostatnje nadźěłaja ze zaměrom, wubranu fachowu maćiznu bliže rozjasnić, a
  • Synje Winnetouwa, nowym serbskorěčnym filmje za dźěći.

Slěduje rozprawa wo lońšej dźěławosći SŠT, podamy wučerjam kopěrowanske łopjena, doporučimy dalši nowy wučbny material a předstajimy noweju sobudźěłaćerjow.