Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy wo

 • šulerjach 4. lětnika 2plus-rjadownje Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“, kiž su wo dejmantnej soninje čitali, kotraž rostliny a zwěrjata wobkuzłuje a so do skopčka Jonnyja zalubuje,
 • małym statoku, na kotrymž chcychu zwěrjata póstnicy swjećić,
 • materiji, kiž nas wobdawa,
 • pčołce Pawlinje, kiž pasli zornjatkowe knedliki za ptački,
 • Feliksu a Florianu, kiž staj při sněhakowanju w lěsu slědy wjelka namakałoj,
 • kucharju Tomašu a kak słódny kokosowy mousse zhotowi,
 • kulturnymaj stolicomaj Europy 2019,
 • powołanju mlokoweho technologi,
 • hermanku we hłowje Prědwakec dźěda,
 • zapakowanjach z plastiki a kak měli mjenje wužiwać,
 • srjedźnych horinach Rhön jako pokiw za dowol a
 • wo poponcu (Gundermann), zelu měsaca, a kak móžemy jón w kuchni wužiwać.