Ze studentami a docentami Instituta za sorabistiku při Lipšćanskej uniwersiće wupruwowachu sobudźěłaćerjo RCW  štwórtk, 17. januara 2019, prěnju digitalnu wučbnicu z interaktiwnymi zwučowanjemi k prawopisej a gramatice hornjoserbšćiny.

Digitalna wučbnica bu 13. měrca 2018 zjawnosći spřistupnjena. Kónc decembra 2018 je RCW třilětnu projektowu spěchowansku fazu z 11 lekcijemi zakónčił. W januaru 2019 započina so dwulětne projektowe spěchowanje za lekcije k prawopisej a gramatice delnjoserbšćiny w Choćebuzu. Interaktiwna webstrona ma lóšt šulerjow zbudźić, so z rěčnymi prawidłami zaběrać.

Intensiwne testowanje hornjoserbskeje wersije w Lipsku słuži runočasnje wuwiću specifiskich zwučowanskich lekcijow w delnjoserbšćinje pod titulom Kšac pó kšacu. Priwatny docent dr. Timo Meškank přewza awtorstwo za delnjoserbske zwučowanske nadawki a didaktiske poradźowanje w projekće.  Zhromadnje z projektowym koordinatorom w Choćebuzu wuwije wón w přichodnych měsacach nadrobny koncept delnjoserbskich lekcijow a wothłosuje tutón z wuwučowacymi.

Prěnjemu testowemu zarjadowanju  w Lipsku slěduje 9. apryla 2019 hižo dalše, dokelž sej to wobjim a kompleksnosć nadawkow žadatej. Wobdźělenym studentam skići so z tym tež móžnosć, so ze specifiskej didaktiku digitalnych wuwučowanskich materialijow zaběrać a pozdźiše wužiwanje we wučbnej praksy anticipować.