„Wot mała serbsce wuknyć“ je titul němskorěčneho informaciskeho łopješka za staršich, kotřiž wo tym rozmysluja, swoje dźěćo w Budyšinje serbskorěčnje kubłać dać. W nim so doporuča, swoje dźěćo wot dźěćaceho dnjoweho přebywanišća hač k zakónčenju šulskeho kubłanja bjez přetorhnjenjow serbskorěčnje kubłać. Zjimajo předstajatej so model Witaj a koncept 2plus a podawaja so kontakty k wšitkim serbskorěčnym kubłanišćam w měsće při Sprjewi.