Terminologija za předmjet stawizny je znowa wobdźěłana wušła. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk staj Ludwig Zahrodnik a Lubina Hajduk-Veljkovićowa zestajiłoj. Sobudźěłaćerki lektorata RCW su na zakładźe aktualnych stawizniskich wučbnicow dalše fachowe zapřijeća zezběrali a je do přiručki zapisali.

Wudawaćel terminologije je Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. – Rěčny centrum WITAJ. Skazać móža sej ju serbske šule a kubłanišća kaž tež zajimcy w Ludowym nakładnistwje Domowina. Na předań je wona w Smolerjec kniharni.