We wučbnicowym rjedźe „Serbšćina“ za šulerjow w 2plus rjadownjach je wušła nowa wučbnica za 4. lětnik. Wučbnica wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju wědy, k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow, k trenowanju čitanskeho zrozumjenja a k rozšěrjenju słowoskłada. We wšitkich wuknjenskich wobłukach přiswoja sej šulerjo zakładne znajomosće a strategije. Šulerjo nawuknu a wukmanja so, rěč we wšelakich komunikatiwnych situacijach nałožować. Za to poskićeja so šulerjam přikłady a warianty, kotrež su jim pomoc rěčne procesy sami wuhotować móc.

Wučbnica natwarja systematisce na wučbny material a znaty słowoskład předchadnych lětnikow. Wona je po zwučenym wašnju do temow z wobswěta šulerja rozrjadowana. Z pomocu najwšelakorišich zwučowanjow so słowoskład wospjetuje a skruća. Tajke zwučowanja su na přikład: na prašenja k tekstej wotmołwić, dialogi z wotpowědnym słowoskładom čitać, zmysłapołne sady zestajeć, werby konjugować a druhe.