Nowa wučbnica stawiznow „Stawizny a podawki 1“ za šulerjow 5.lětnika serbskeho gymnazija je prěnička w rjedźe dalšeho licencneho wudaća nakładnistwa Klett za Saksku. Do serbšćiny přełožiła je ju něhdyša wučerka stawiznow na gymnaziju Sonja Krječmarjowa. Jej słuša na tutym městnje wulki dźak za wobšěrne a jara dokładne fachowe dźěło. Tohorunja wutrobnje dźakować chcemy so priwatnemu docentej dr.Timej Meškankej z Lipska, kiž je hladajo na prawe pisanje topografiskich mjenow a cuzorěčnych fachowych pomjenowanjow hódne pokiwy a korektury namjetował.

Wučbnica wobsahuje wubrane fakty wo zažnej dobje wuwića čłowjeka, wo Egyptowskej a Grjekskej. Wona je bohaće ilustrowana a předstaja wjele zwobraznjenjow wo gratach resp. nastrojach, kiž pokazuja na to, kajke žiwjenje něhdy bě. Šulerjo dóstanu tójšto pokiwow a namjetow, kak stajeja k historiskim dokumentam, rysowankam a wurywankam prawe prašenja, zo bychu wunošne wotmołwy dóstali.