Nowy wučbny material wopřija wšelake nadawki, zwjazane z łučnymi zwěrjatami a rostlinami. K tekstam, kotrež wopisuja žiwjenje na łuce a rozdźělne družiny kwětkow, brukow, insektow atd. słuša tež wjele barbnych wobrazow. Nadawki zmóžnja šulerjam lěpše zrozumjenje přirody, rozšěrjenje serbskeho słowoskłada, ale tež skrućenje wědy we wobłuku gramatiki a dokładne zeznaće słownych družin. Dźěłarničku je wuhotowała Annett Haak, wobrazy su wot Gudrun Lenz.