Rěčny centrum WITAJ počesći dnja 23. awgusta 2017 w swojej bibliotece swěrnych awtorow maćeršćinow. Maćeršćiny maja wosebity wuznam při posrědkowanju serbšćiny na šulach a žadaja sej přez mnohe lěta wutrajne a wěcywustojne fachowe dźěło.

Na wobrazu wotlěwa: dr. Jana Šołćina, prof. Jürgen Schäfer, dr. Anja Pohončowa, Milenka Ertelowa, Alena Dubawina, Kerstin Klingnerowa, Manuela Smolina, lektorka Marja Hrjehorjowa, wuhotowarka Simona Ćěslina, nawodnica dr. Beata Brězanowa (na wobrazu pobrachuje Daniela Heelemanowa)

Nowy rjad maćeršćinow, kotryž je so po nowym wučbnym planje 2004 resp. 2009 nadźěłał, bě w lěće 2007 wučerka Felicitas Kralowa zhromadnje z wučerkomaj Milenku Ertelowej a Katku Bukowej nastorčiła. Lětsa wuńdźe w tutym rjedźe posledni titul, a to za 9. a 10. lětnik.

Hakle dźěło mnohich fachowcow zmóžni maćeršćinu z wuwaženym wobsahom k rozdźělnym temam, k gramatice a prawopisej. Cyłkowna hódnota maćeršćiny skulojći so z naročnym a powabliwym wuhotowanjom.