Za nas Serbow rěkaše to zwjetša, sej z němskorěčnymi synonymowymi słownikami wupomhać, sej serbske słowo najprjedy do němčiny přełožić a potom za so hodźacym słowom pytać. Serbski synonymowy słownik dotal njedawaše.

Rěčny centrum WITAJ wuda nětko zhromadnje z LND přiručku „Kak to jenož praju?“ z pjera Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje.  Je to prěnja jednorěčna hornjoserbska přiručka, w kotrejž nadeńdźe wužiwar za něhdźe 2.100 hesła wotpowědniki, z kotrymiž móže pytane słowo narunać. Dokelž so hustodosć jich woznam porno hesłowemu słowu změni, maja přikładowe sady prawe nałožowanje znazornić. Rěčne wobroty a přisłowa přiručku přidatnje wobohaćeja.

„Kak to jenož praju?“ njeje wědomostna přiručka a nima narok, być dospołna. Ma być wužiwarjej pomoc  so hodźace słowo abo wobrot namakać a z tym swój słowoskład rozšěrić. Byrnjež hłownje na šulerjow wot 5. do 12. lětnika wusměrjena była,  sej zawěsće  tež dalši zajimcy to jedne abo druhe słowo wotkryja, kotrež jim snano w prěnim wokomiku njeby do mysli přišło.

„Kak to jenož praju?“ płaći 14,90 eurow a je w Smolerjec kniharni a w internetnym wobchodźe LND na předań.