Leksikon „Serbske předmjena – Serbske pśedmjenja – Sorbische/wendische Vornamen“ wopřija něhdźe 1.200 předmjenow, kotrež su so w serbskorěčnym rumje wužiwali a so wužiwaja. K tomu słušeja serbske mjena bibliskeho pochada runje tak kaž mjena z druhich słowjanskich, němskeje a dalšich rěčow. Chcedźa staršej swojemu dźěsću serbske předmjeno dać, skići leksikon korektny prawopis, a woni njetrjebaja so hižo sami wo dopokaz za to postarać. Z tym ma leksikon wuraznje k pozbudźowanju a k wožiwjenju wužiwanja serbskeje rěče słužić.

Serbja maja prawo, swoje mjeno w maćeršćinje hamtsce zapisać dać. Z lěta 1997 je to w Zakonju wo změnje mjenow za přisłušnikow mjeńšin rjadowane. Za to twori nowy leksikon, kotryž je awtor pd dr. Timo Meškank zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ nadźěłał, k prěnjemu razej awtorizowany zakład.

Leksikon dóstanjeće jako brošuru w Rěčnym centrumje WITAJ. Dźěła so tež na online-wersiji, kotraž stajne rozšěrjenje dowoli.

Skazanski formular

mjeno (winowatostne polo)

e-mail (winowatostne polo)

nastupajo (winowatostne polo)

powěsć

Sym z wozjewjenjemi wo škiće datow přezjedny/-a.
Zběrane daty wužiwaja so bjezwuwzaćnje za internu potrjebu (za tu podaty zaměr). Daty so třećim njepřenjesu resp. dale njedadźa.