Z tutej hru móža dwaj, třo a abo štyrjo hrajerjo na zabawne wašnje swój słowoskład w serbskej rěči přepruwować a rozšěrjeć. Z pomocu pismikowych kamuškow tworja hrajerjo słowa a kładu je w formje křižowki na hrajnu desku.

Hra  wobsteji ze 107 hrajnych kamuškow, na kotrychž je stajnje jedyn pismik naćišćany. Kóždy pismik serbskeho alfabeta je w hrě jónu abo husćišo zastupjeny. Hódnotu pismika wupokazuje ličba na hrajnym kamušku deleka naprawo. Čim wyša je hódnota, ćim rědšo so pismik w serbskej rěči wužiwa. Nimo toho su tři jokerowe kamuški w hrě. Wone hodźa so za kóždyžkuli pismik zasadźić a pozdźišo z wotpowědnym pismikowym kamuškom wuměnić.

Za kóžde słowo, kotrež hrajer kładźe, dóstanje dypki. Přidatnje su na hrajnej desce wosebite pola, kiž hódnotu pismika abo cyłeho słowa powyša. Hra dóstanje přez to cyle swójsku dynamiku. Wězo tež tróšku zboža dobyću w hrě dopomha.

Pismikowu kekliju dóstanjeće za 19,90 € w Smolerjec kniharni. Móžeće pak hru tež w internetowym wobchodźe Ludoweho nakładnistwa Domowina skazać.