Slědowace dalše hornjoserbske zešiwki z mjeztym woblubowanym rapakom Rufusom su nětko wušli: „Rufus a paduch“; „Rufus je zalubowany“; „Rufus pječe rapače poprjancy“.
Tute kaž tež zešiwki „Rapak Rufus w zwěrjencu“; „Rapak Rufus w dowolu“; „Piknik při morju“ móžeće sej w Smolerjec kniharni w Budyšinje kupić abo w internetowym wobchodźe Ludoweho nakładnistwa Domowina kupić.
Rapak Rufus jewi so w jednotliwych zešiwkach čitanskeho rjadu nakładnistwa Cornelsen za zakładnu šulu. W nich pleče so stajnje jedna stawiznička kołowokoło tutoho šibałca, kiž přebywa w swójbje z dźěćimi a žortne wěcy dožiwja. Nimo lochkich tekstow móža šulerjo 2. lětnikow, kotřiž wobdźěleja so na serbskej wučbje po modelu 2plus, doma abo w šuli wšelake zmysłapołne nadawki k čitanemu spjelnić. Z tym móža so samostatnje kontrolować, hač su zmysł teksta prawje zrozumili.