Dypkownje k spočatkej noweho šulskeho lěta předleži dźěłowy zešiwk „Zwučujemy a pisamy 2“. Dźěłowy zešiwk je tak koncipowany, zo móža dźěći samostatnje dźěłać. Nadawki su jasnje formulowane, lochko zrozumliwe a so w swojej formje wospjetuja.

Z wobšěrnym poskitkom zwučowanjow je tež diferencowane dźěło móžne. Tak maja šulerjo mjez druhim ze złóžkow słowa tworić, teksty dopjelnić, zmysłapołne sady tworić a napisać, sej k wobrazam abo wobrazowym slědam stawiznički wumyslić a druhe. Lóštne nadawki kaž hódančka abo křižowki skulojćeja poskitk na zwučowanjach.

„Zwučujemy a pisamy 2“, skazanske čisło 2/122/23-1A je za 8,90 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće zešiwk pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.