Jako druha mjeńšinowa rěč w Němskej bu nětko tež delnjoserbšćina do přełožowanskeho programa Microsoft Translator integrowana. Tam hodźa so nětko delnjoserbske teksty do wjace hač sto druhich rěčow mašinelnje přełožować. Jednotliwe sady móža so w Bing-Translatorje a app Microsoft Translator direktnje přełožować, runje tak wubrane dźěle tekstow abo cyłe dokumenty w nałožowanjach Microsoft 365. Microsoft spěchuje wobstajnje zdźerženje małych a wohroženych rěčow a dźěła při tym wusko z partnerami rěčnych zhromadźenstwow hromadźe. Hižo w lěće 2014 dósta Rěčny centrum WITAJ/Domowina z. t. wot sobudźěłaćerjow Microsoft nastork, dwurěčny korpus z paralelnymi sadami w serbšćinje a němčinje nadźěłać, dokelž su tajke paralelne daty zakład mnohich digitalnych nałožowanjow. Rěčnemu centrumej WITAJ běše to pohon, tuž je w lěće 2021  swójski přełožowanski program pod sotra.app wozjewił. Přez płódne zhromadne dźěło z Microsoft móžeše so hornjoserbšćina hižo lěto pozdźišo, na dnju maćeršćiny dnja 21. februara, do Microsoft Translatora přewzać a zaso lěto pozdźišo, nalěto 2023, nětko tež delnjoserbšćina.

Wosebitu hódnotu tutoho wuwića zwuraznjeja někotre hłosy ze serbskeho rěčneho zhromadźenstwa:

„Integrowanje delnjo- a hornjoserbšćiny do programow firmy Microsoft je  wažny přinošk k zdźerženju našeje kulturneje identity. Tak podpěruje so nawuknjenje serbskeje rěče a to skića mnohe móžnosće, ju hišće časćišo a eficientnišo wšědny dźeń, hač při dźěle abo w swobodnym času a samo mjezynarodnje wužiwać.“ Dawid Statnik, předsyda Domowiny

„Hdyž wužiwamy w kursu serbšćiny Translator app, móžeja wobdźěleni wšitke wokable a sady, kotrež chcedźa nawuknyć, němsce do swojeho mobilneho telefona rěčeć, a hnydom pokaza so serbski přełožk. Za zwučowanje móžeja přełožk tež hnydom składować. Jednore wužiwanje při wuknjenju jara motiwuje.“ Marek Krawc, rěčny docent w Rěčnym centrumje WITAJ

„Jara spěšnje móžu Word-dokument abo prezentaciju w PowerPoint direktnje přełožić a samo formatěrowanje  so zdźerži, štož hišće raz wjele časa lutuje. Jasny to dobytk produktiwity!“ Beata Brězanowa, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ

„Wenn meine sorbischen Freundinnen etwas in ihrer Sprache posten, kann ich es übersetzen und jetzt auch verstehen, das ist total cool!“  Thea Kien, studentka TU Drježdźan

Wulki dźak słuša tež cyłemu sotra-teamej, kotryž je so stajnje wo dobre zhromadne dźěło ze sobudźěłaćerjemi firmy Microsoft prócował.