Smy přehlad aktualneje a wužiwajomneje pedagogiskeje literatury a wučbnych srědkow zestajili a předpołožimy z tym wšitkim zajimcam orientacisku přiručku, kotraž so kóždolětnje aktualizuje. Po zwučenym wašnju su wučbnicy, dźěłowe zešiwki a přiručki předstajene. Krótke pokazki na wosebitosće jednotliwych titulow abo wučbnicowych rjadow pomhaja zajimcej so orientować. Wosebje wuzběhnjene su nowowudaća. Zapřijaty je tež dodatny a wučbu wudospołnjacy material, kotryž hodźi so na najwšelakoriše wašnje za přiswojenje serbskeje rěče wužiwać a kotryž posrědkuje wědu wo Serbach, jich stawiznach a kulturje. Su to na přikład zynkonošaki, DVDje, maćiznowe zběrki a mapy, dźěłowe a kopěrowanske łopjena abo hry najwšelakorišeho razu, tež moderne kompjuterowe. Předstajeny a poskićeny dodatny material hodźi so přez podate adresy skazać a kupić.