Pjatk a sobotu, 7./8. oktobra 2022, přewjedźeštej so pod wuměłskim nawodom znateho ilustratora Stefana Hanuša comicowej dźěłarničce. 22 serbskich šulerjow wot 3. do 6. lětnika zetkachu so w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku. Tam zawjedźechu so do potajnstwa rysowanja comicow a wuspytachu so sami při rysowanju mjezwočow, figurow a jednorych scenow. Wosebita atmosfera w dźěłarni Jurja Brězana skići rjany ramik při tworićelskim dźěle. W přirodźe zwonka domu so šulerjo wšelakich kubłanišćow mjezsobu zabawjachu a zeznachu.