Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • zajimawostki kołowokoło transportnych srědkow něhdy a dźensa,
  • wšitko wažne k Europeadźe 2022 – koparskim turněrje europskich narodnych mjeńšin, kiž wotměje so lětsa wot 25. junija hač do 3. julija pola korutanskich słowjencow,
  • što dožiwištaj Feliks a Florian na słónčnym popołdnju při lěsnym haće,
  • wo krasnym pućowanju w Žitawskich horach – jako pokiw za njedźelski wulět abo prózdniny,
  • wo nowej wustajeńcy w Serbskim muzeju, hdźež prezentuja šikwane modele krasnje wudebjenu družču wozdobu z kwětkami, bantami abo parličkami a so zybolace njewjesćinske borty. Nimo toho su nošerki z mustrami woneje drasty pomolowane.