Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo

  • klankach a marionetach,
  • europskej Saharje, kaž so pusćina Błedowska w Pólskej tež mjenuje,
  • Hanje Šěrcec, katolskej Serbowce židowskeho pochada,
  • najnowšim slědźenju w digitalnym swěće a zo změjemy za pjeć lět snano fungowacy model spóznawanja serbskeje rěče – jako přikład za dalše 400 narodne mjeńšiny w Europje,
  • wo hupakach a čłowjelkach.