Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam (wot 18 lět) kóžde lěto stipendije za wobdźělenje na štyri- resp. třitydźenskim intensiwnym rěčnym kursu na jednej z dweju uniwersitow w Čěskej. Stajnje w měrcu Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje přidźělenje tutych stipendijow organizuje.

Byrnjež njeje jasne, hač budu so kursy lětsa přewjesć móc, so tola wšitko organizuje. Lětsa steja k dispoziciji:

  • jedyn direktny stipendij a jedne narunanske městno za stipendij za kurs na Juhočěskej uniwersiće w Českich Budějovicach wot 15.8. do 6.9.2021
  • štyri narunanske městna za stipendij za kurs na Karlowej uniwersiće w Praze wot 23.7. do 19.8.2021

Maće-li na kursu zajim, wotedajće wupjelnjeny přizjewjenski formular » hač do 15.03.2021 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce) kaž tež krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće.

Nadrobniše informacije namakaće tu » .

Maće-li prašenja, wobroćće so na nas pod 03591 550400!