… za wučbu matematiki je wušoł.

Kaž bratr a sotra stej wučbnica a dźěłowy zešiwk – tak tež Łuskačej, wučbnica a dźěłowy zešiwk za matematiku w štwórtym lětniku. Po tym, zo je wučbnica hižo w juniju tutoho lěta wušła, je nětko tež dźěłowy zešiwk dypkownje k nowemu šulskemu lětu swětło swěta wuhladał. Je to licencne wudaće nakładnistwa Klett, kotrež je wučerka Andreja Šmitowa zeserbšćiła. Dźěłowy zešiwk skića:

  • wobsahi wotpowědnje wučbnemu planej Sakskeje
  • nadawki ze wšitkich žadanskich wobłukow na 96 stronach
  • 5 stronow za wospjetowanje
  • 6 stronow za trenowanje hłowy
  • wuslědki za samokontrolu
  • Traks jako motiwěrowacy přewodźer při wuknjenju
  • serbsko-němski słowničk.

Dźěłowy zešiwk dóstanjeće za 8,50 € w Smolerjec kniharni abo přez online-shop Ludoweho nakładnistwa Domowina.