Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo

  • njewšědnym dožiwjenju Čulec Marki při wóskowanju jutrownych jejkow,
  • pilnymaj zajacomaj, kotrajž chcetaj sej lětsa rady raz přihoty křižerjow w susodnej wsy wobhladać,
  • schowanym kamjenju při puću wot Krakec do Budyšinka,
  • www – World Wide Web,
  • Siegfriedźe Wawriku, kiž chcyše so hižo jako mały hólc z pilotom stać,
  • křižerskich přihotach na Jankec dworje a
  • rozmarinje a kak móžemy hojenske zelo wužiwać.