Za šulerjow 3. lětnika w 2plus rjadownjach je wušła nowa wučbnica. Wučbnica wopřija wobsahi a nadawki k posrědkowanju wědy a k wutworjenju rěčnych dokonjanosćow a kmanosćow. We wšitkich wuknjenskich wobłukach přiswoja sej šulerjo zakładne znajomosće a strategije. Šulerjo nawuknu a wukmanja so, rěč we wšelakich komunikatiwnych situacijach nałožować. Za to poskićeja so šulerjam přikłady a warianty, kotrež su jim pomoc, rěčne procesy sami wuhotować móc.

Wučbnica natwarja systematisce na wučbny material a znaty słowoskład 2. lětnika a je do temow z wobswěta šulerja rozrjadowana. Z pomocu najwšelakorišich zwučowanjow so wěsty zakładny słowoskład posrědkuje a skruća. We wučbnicy nadeńdźemy čitanske teksty k wuwiwanju čitanja a krasny wobrazowy material k zwučowanju swobodneho rěčenja. Wučbnica skónči ze słowničkom, kiž wobsahuje wšu leksiku, kotraž so wot 1. do 3. lětnika nałožuje.