Póndźelu, 19. junija 2017, skónči so za 10 dźěći cyłolětny předšulski kurs serbšćiny. Zhromadnje ze swojej wučerku knjeni Paulowej pokazachu staršim, što su wšitko nawuknyli: so serbsce ze swojim mjenom předstajić, serbsce spěwać a prěnje pomjenowanja za šulu. Wot noweho šulskeho lěta budu Serbsku zakładnu šulu Budyšin wopytać.