Loading Events
  • This event has passed.

Přeprošujemy šulerjow 4. lětnika, kotřiž wobdźěleja so na wučbje „Serbšćina jako cuza rěč“, srjedu, 20.09.2023, do wjacezaměroweje hale “Slavia ” w Radworju na 14. swjedźeń serbskeje rěče. Kóžda šula předstaji so z krótkim serbskorěčnym programom.

Po tym móža so šulerki a šulerjo na wšelakich stacijach (mj. dr. serbske spěwy, reje, literatura, dźiwadło abo wjesna rallye) dopokazać a wuspytać. Samozrozumliwje dóstanu tu składnosć, serbšćinu słyšeć a serbsce rěčeć.

Wučerjo móža so na wuměnje informacijow a nazhonjenjow wobdźělić.