Loading Events
  • This event has passed.

předwědu wužiwać ← Motiwaciju začuwać → kompetencu pokazać

Fachowy dźeń 2plus

wuhotujetej Sakske statne ministerstwo za kultus a Krajny zarjad za šulu a kubłanje, wotnožka Budyšin, 

w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Dalše informacije pod

www.fachtag2plus.de