W aktualnym čisle Serbskeje šule

  • zeznajeće nowe formy a puće wuwučowanja rěčow, na přikładźe interaktiwneho portala TestU a poskitkow webstrony wordwall,
  • předstajimy nowu delnjoserbsku digitalnu biblioteku,
  • zeznajeće dalšu lekciju serbskeho online-kursa SOL w interneće a přidatne materialije za wučbu,
  • informujemy wo zeńdźenju nošerjow a wjednicow pěstowarnjow a wo přewjedźenju wšelakich projektow w Hornjej a Delnjej Łužicy.