Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • zajimawostki kołowokoło akuwow, kotrež zastaruja nimale wšitke naše pomocne a dźěłanske nastroje z milinu,
  • kak měli z wójnu w Europje a druhimi katastrofami wobchadźeć,
  • wo swětoznatej spisowaćelce Corneliji Funke, kotrejež kniha „Herr der Diebe“ bu do 23 rěčow přełožena a kotraž praji: „Je wažne, zo wotrostu dźěći z powědančkami!“,
  • wo medijowym prawje a zakonskich předpisach za internet,
  • a wo wolijowej mólbje „Hołdowanje serbskim wótčincam“, kotruž je słowjenski moler Ante Trstenjak za Serbsku ludowu banku w lěće 1929/30 zhotowił a kotraž wisa dźensa na žurli Serbskeho muzeja w Budyšinje.