W jutrownych prózdninach, wot 19. do 22. apryla 2022, přewjedźe so 3. ferialny kurs za serbske dźěći, kotřiž wotrostu zwonka Łužicy. Pod nawodom studentkow wučerstwa zeznajomnichu so šulerjo w dopołdnišich hodźinach ze serbskim alfabetom a zwučowachu serbsce pisać a čitać. Popołdnju dožiwichu wšelake serbskorěčne poskitki, mjez druhim wopytachu šwalčernju Serbskeho ludoweho ansambla, w Serbskim muzeju wóskowachu jutrowne jejka, wobhladachu sej fundus Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła wuspytachu so sami w dźiwadźelenju.

Termin za přichodny ferialny kurs je wot 02.04. do 05.04.2024.