Wěsće, kak móžeće sami ze zmijom lěćeć? Abo što je mudrofon? Abo čehodla sej starši přeco mysla, zo wšitko lěpje wědźa? Nic?  Tak je tuta nowostka za was myslena – nowa comicowa knižka Feliks a Florian jako wosebita Płomjo-edicija. Na 96 stronach móžeće worakawstwam a dožiwjenjam Feliksa a Floriana sćěhować. Šibałaj přećelej  staj dźěćom z Płomjenja znataj. Šćepan Hanuš je wunamakar figurow, awtor stawizničkow a zdobom ilustrator.

Comic dóstanjeće za 6,90 € w Smolerjec kniharni abo přez online-shop Ludoweho nakładnistwa Domowina.