Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo adwentnej bachtańcy wjesnych kóčkow na rjanym dohodownym wječoru na nawsy při zasněženej busowej čakarni,
  • wo žołmach a machoće – nic jenož na hodownym štomje,
  • što so dźěćom z Krakec, Lutobča, Slepoho, Bošec, Budyšina, Radworja, Zaspow, Cerska, Kamjeneje a Drobow na zymskim počasu lubi a što nimaja tak rady,
  • wo wuznamnej žonje, z kotrejež pjera je citat „Spytaj tučel w mróčelach swojeho blišeho być“ a
  • čehodla ćahnu runje soby sanje rumpodicha.