Město čitanskeje nocy přewjedźechmy w kooperaciji z NSLDź. pjatk, 9. julija 2021 “Čitanski dyrdomdej” po Budyskich wěžach. 20 šulerjow 3. a 4. lětnika  wšěch serbskich zakładnych šulow so na projekće wobdźěli.

W běhu wječora wopytachu wobdźělnicy Röhrscheidtowu baštu, Mikławsku wěžu a wodowu wěžu při ruinje Mnišeje cyrkwje a zhonichu tam wot Floriana Kaulfürsta stawizniske zajimawostki a wšelake powědki. Wězo měješe kóždy šuler a kóžda šulerka swoju najlubšu serbsku dźěćacu knihu při sebi, z kotrejež tamnym rady předčita. Hač do pózdneho wječora čitanski dyrdomdej po wěžach traješe. Mały piknik, zabawne hry a kónčny kwis zarjadowanje skulojći.