Za hornjoserbsku wučbu stawiznow w Sakskej je wušła nowa wučbnica. Wona je za šulerjow 9. lětnika Serbskeho gymnazija w Budyšinje a zdobom dalša wučbnica w rjedźe nakładnistwa Klett. Wučbnica wobjednawa dobu Weimarskeje republiki, nacionalsocializm a Druhu swětowu wójnu. Kaž dotalne wučbnicy tutoho rjadu wobsahuje wona wjele tekstowych a wobrazowych žórłow kaž tež topografiskich kartow a grafikow. Tež pokiwy a nawody, kak hodźa so stawizniske wobswědčenja a dokumenty w samostatnym dźěle wuhódnoćić, šulerjo a šulerki w njej namakaja. 184 stron wopřijaca kniha je bohaće barbnje ilustrowana a wabi do wuknjenja. Naročny přełožk do serbšćiny zhotowiłoj stej Sonja Krječmarjowa a Wórša Šołćina. Klětu so tutón wučbnicowy rjad z wučbnicu za šulerjow 10. lětnika gymnazija zakónči.