Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo dźiwim zapadźe – něhdy a dźensa,
  • zo mějachu prěni filozofojo Grjekskeje woheń za jedyn ze zakładnych elementow swěta,
  • wo čerwjenej wopušce, ptačku, kiž twari sej swoje hnězdo w škałobach, prózdnjeńcach, druhdy pod třěchami kólnjow abo rady tež w prědku wotewrjenych kukawach,
  • kajke přesłapjenje dyrbješe Feliks dožiwić, jako chcyše z nanom kopańcu w telewiziji hladać a
  • recept kucharja Tomaša za hromakowu poliwku.