W aktualnym čisle Serbskeje šule čitaće

  • wo nawuknjenju pisanja z pomocu prawopisnych strategijow,
  • wo šćežce Ćišinskeho, kubłanskej šćežce (nic jenož) za młódšich a staršich šulerjow,
  • wo serbskim online-kursu SOL w interneće a přidatnych materialijach za wučbu,
  • wo nowych dźěłowych směrnicach Serbskeho šulskeho towarstwa.

Njech so Wam spodoba!