Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim wo

  • historiskim měsće w južnej Pólskej, kiž ma swojich historiskich cyrkwjow dla přimjeno „šleski Rom“,
  • njewólnistwje – najhóršej formje roboćanstwa,
  • skrokopjelu – žadnym ćahawym ptačku a
  • wo płodach ze zahrody a lěsa a kak je wužiwamy.